Кинематографъ

Фильмъ-Опера «Борисъ Годуновъ»
Фильмъ «Цвѣтъ Націи»
Филармонія Шостаковича. Мусоргскій. «Картинки съ выставки»
Дореволюціонная орѳографія за одинъ урокъ

Документальный фильмъ «Передъ судомъ исторіи»